Access

708, Shichijo-dori Shinmachi Nishiiri Ebisunocho, Shimogyo-ku, Kyoto, Kyoto, 600-8310, Japan